Camera IP HD 1.0 Megapixel HN-VISON 05H -15% 1.290.000đ 1.096.500đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel HN-VISON 05H
Camera IP HD 1.3 Megapixel HN-VISION W8 -10% 1.590.000đ 1.431.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel HN-VISION W8
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-180S -20% 1.280.000đ 1.024.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-180S
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-180H -20% 1.600.000đ 1.280.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-180H
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-180K -20% 2.200.000đ 1.760.000đ
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-180K
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-181A -10% 1.800.000đ 1.620.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-181A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-180E -10% 2.200.000đ 1.980.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-180E
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-180F -10% 2.600.000đ 2.340.000đ
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-180F
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-183A -10% 1.400.000đ 1.260.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-183A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-183B -10% 1.800.000đ 1.620.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-183B
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-183C -10% 2.500.000đ 2.250.000đ
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-183C
Camera IP Full HD 4.0 Megapixel VANTECH VP-183D -10% 3.200.000đ 2.880.000đ
Camera IP Full HD 4.0 Megapixel VANTECH VP-183D
Camera IP HD 1.0 Megapixel Wifi VANTECH VT-6300A -15% 1.990.000đ 1.691.500đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel Wifi VANTECH VT-6300A
Camera IP 1.3 Megapixel WIFI VANTECH VT-6300B -10% 2.500.000đ 2.250.000đ
Camera IP 1.3 Megapixel WIFI VANTECH VT-6300B
Camera IP HD 1.0 megapixel VANTECH VP-184A 1.900.000đ
Camera IP HD 1.0 megapixel VANTECH VP-184A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-184B 2.400.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-184B
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-184C -10% 2.950.000đ 2.655.000đ
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-184C
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-182A 5.200.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-182A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-182B 5.800.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-182B
Camera IP Full HD 3.0 Megapixel VANTECH VP-182C 7.200.000đ
Camera IP Full HD 3.0 Megapixel VANTECH VP-182C
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-180A -10% 4.356.000đ 3.920.400đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-180A
Camera IP Full HD 3.0 megapixel VANTECH VP-180B -10% 6.160.000đ 5.544.000đ
Camera IP Full HD 3.0 megapixel VANTECH VP-180B
Camera IP Full HD 5.0 Megapixel VANTECH VP-180C -15% 7.700.000đ 6.545.000đ
Camera IP Full HD 5.0 Megapixel VANTECH VP-180C
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-130M -10% 2.980.000đ 2.682.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-130M
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-130N -10% 4.600.000đ 4.140.000đ
Camera IP Full HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-130N
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-253 -10% 2.980.000đ 2.682.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-253
Camera WIFI IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-251W -15% 2.800.000đ 2.380.000đ
Camera WIFI IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-251W
Camera WIFI IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-252W 3.600.000đ
Camera WIFI IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-252W
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-153A -15% 1.700.000đ 1.445.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-153A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-153B -10% 1.980.000đ 1.782.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-153B
Camera IPHD 2.0 Megapixel VANTECH VP-153C -10% 2.500.000đ 2.250.000đ
Camera IPHD 2.0 Megapixel VANTECH VP-153C
Camera IP HD 4.0 Megapixel VANTECH VP-153D -10% 3.300.000đ 2.970.000đ
Camera IP HD 4.0 Megapixel VANTECH VP-153D
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-266IP   -10% 2.700.000đ 2.430.000đ
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-266IP  
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-154A -15% 1.800.000đ 1.530.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-154A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-154B -15% 2.500.000đ 2.125.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-154B
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-154C -10% 3.000.000đ 2.700.000đ
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-154C
Camera IP HD 4.0 Megapixel VANTECH VP-154D -10% 3.800.000đ 3.420.000đ
Camera IP HD 4.0 Megapixel VANTECH VP-154D
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-160A -10% 4.356.000đ 3.920.400đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-160A
Camera IP HD 3.0 Megapixel VANTECH VP-160B -15% 6.160.000đ 5.236.000đ
Camera IP HD 3.0 Megapixel VANTECH VP-160B
Camera IP HD 5.0 Megapixel VANTECH VP-160C -20% 7.700.000đ 6.160.000đ
Camera IP HD 5.0 Megapixel VANTECH VP-160C
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-162A -10% 2.500.000đ 2.250.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-162A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-162B -15% 3.400.000đ 2.890.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-162B
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-162C -10% 4.400.000đ 3.960.000đ
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-162C
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-151A -15% 2.500.000đ 2.125.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-151A
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-151B -15% 2.900.000đ 2.465.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-151B
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-151C -10% 3.800.000đ 3.420.000đ
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-151C
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-151AP -20% 2.500.000đ 2.000.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-151AP
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-151BP -15% 2.900.000đ 2.465.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-151BP
Camera IP hồng ngoại VANTECH VP-151CP -15% 3.600.000đ 3.060.000đ
Camera IP hồng ngoại VANTECH VP-151CP
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-152A -20% 2.200.000đ 1.760.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-152A
Camera IP hồng ngoại VANTECH VP-152B -10% 2.600.000đ 2.340.000đ
Camera IP hồng ngoại VANTECH VP-152B
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-152C -10% 3.500.000đ 3.150.000đ
Camera IP HD 2.0 Megapixel VANTECH VP-152C
Camera IPHD 1.0 Megapixel VANTECH VP-152AP -10% 2.800.000đ 2.520.000đ
Camera IPHD 1.0 Megapixel VANTECH VP-152AP
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-152BP -10% 3.200.000đ 2.880.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-152BP
Camera IP 2.0 Megapixel VANTECH VP-152CP 4.200.000đ
Camera IP 2.0 Megapixel VANTECH VP-152CP
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-170A -20% 3.900.000đ 3.120.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-170A
Camera IP HD 3 Megapixel VANTECH VP-170B -15% 4.500.000đ 3.825.000đ
Camera IP HD 3 Megapixel VANTECH VP-170B
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-202A -15% 4.200.000đ 3.570.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-202A
Camera IP HD 3.0 Megapixel VANTECH VP-202B -20% 5.200.000đ 4.160.000đ
Camera IP HD 3.0 Megapixel VANTECH VP-202B
Camera IP 2.0 Megapixel VANTECH VP-202H -10% 4.200.000đ 3.780.000đ
Camera IP 2.0 Megapixel VANTECH VP-202H
Camera IP 4.0 Megapixel VANTECH VP-202D -10% 4.980.000đ 4.482.000đ
Camera IP 4.0 Megapixel VANTECH VP-202D
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-202S -20% 3.200.000đ 2.560.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-202S
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-202SP -20% 3.600.000đ 2.880.000đ
Camera IP HD 1.0 Megapixel VANTECH VP-202SP
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-202AP -15% 3.980.000đ 3.383.000đ
Camera IP HD 1.3 Megapixel VANTECH VP-202AP

Camera Quan Sát

   

   

   

   

   

   

   

Đầu ghi hình

   

   

Độ Phân Giải Camera

   

   

   

   

   

   

   

Loại Camera

   

   

   

   

Hãng Sản Xuất

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Xuất xứ

   

   

   

   

   

   

   

   

Chú ý

   

Chính hãng

   


CHÚNG TÔI CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng đa dạng phong phú.
  • Luôn luôn giá rẻ & khuyến mại không ngừng.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng uy tín.


Văn phòng TP.HCM

Địa chỉ: 205 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp - TP.HCM

Tel: (08) 625 625 94 - 0913.82.49.94 - 0967.82.49.94

Email: SieuViet@giaiphapanninh.vn

Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 18h00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Văn phòng 2

Vui lòng liên hệ để hợp tác kinh doanh
Tel: 0913.82.49.94 Mr.Hiệp

 

Văn phòng 3

Vui lòng liên hệ để hợp tác kinh doanh
Tel: 0913.82.49.94 Mr.Hiệp

 

Chúng tôi trên mạng xã hội

       


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây