Camera HDTVI 2.0 Mepigaxel Full HD AVTECH DG103FP -10% 1.500.000đ 1.350.000đ
Camera HDTVI 2.0 Mepigaxel Full HD AVTECH DG103FP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG104EP -15% 1.575.000đ 1.338.750đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG104EP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel full HD AVTECH DG206AXP -15% 2.600.000đ 2.210.000đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel full HD AVTECH DG206AXP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG105EP -15% 1.660.000đ 1.411.000đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG105EP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG2009P/DP -15% 3.045.000đ 2.588.250đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG2009P/DP
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG 108EP -10% 2.540.000đ 2.286.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG 108EP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG205EP -15% 2.730.000đ 2.320.500đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH DG205EP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH AVT1105AP -15% 2.100.000đ 1.785.000đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH AVT1105AP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH AVT553JP -20% 8.655.000đ 6.924.000đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel Full HD AVTECH AVT553JP
Camera HDTVI 2.0 Megapixel full HD 1080P AVTECH AVT420AP -20% 4.570.000đ 3.656.000đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel full HD 1080P AVTECH AVT420AP
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel AVTECH AVT450BP -10% 4.700.000đ 4.230.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel AVTECH AVT450BP
Camera SpeedDome HD-TVI 2.0 Megapixel AVTECH AVT592
Camera SpeedDome HD-TVI 2.0 Megapixel AVTECH AVT592
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP -10% 710.000đ 639.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IRP
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR -10% 770.000đ 693.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IR
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP -10% 710.000đ 639.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IRP
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IR -10% 840.000đ 756.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IR
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3 -10% 1.160.000đ 1.044.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT3
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5 -10% 1.290.000đ 1.161.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C0T-IT5
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3 -10% 1.160.000đ 1.044.000đ
Camera HD-TVI 1.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56C0T-IT3
Camera HD-TVI 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C2T-IT5 -10% 1.650.000đ 1.485.000đ
Camera HD-TVI 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C2T-IT5
Camera HD-TVI 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C2T-VFIR3 -10% 2.000.000đ 1.800.000đ
Camera HD-TVI 1.3 Megapixel HIKVISION DS-2CE16C2T-VFIR3
Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP -10% 1.230.000đ 1.107.000đ
Camera HDTVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRP
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IR -10% 1.290.000đ 1.161.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IR
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRM -10% 1.360.000đ 1.224.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D0T-IRM
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IRP -10% 1.420.000đ 1.278.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IRP
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IR -10% 1.550.000đ 1.395.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IR
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IT3 -10% 1.870.000đ 1.683.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IT3
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IT5 -10% 2.070.000đ 1.863.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16D1T-IT5
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-IT3 -10% 1.810.000đ 1.629.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-IT3
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-VFIR3 -10% 2.970.000đ 2.673.000đ
Camera HD-TVI 2.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE56D1T-VFIR3
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CC12D9T-A, 2.0 Megapixel 3.810.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CC12D9T-A, 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D1T-VFIR3, 2.0 Megapixel -10% 3.040.000đ 2.736.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16D1T-VFIR3, 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT, 3.0 Megapixel -10% 2.390.000đ 2.151.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT, 3.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM 3.0 Megapixel -10% 2.390.000đ 2.151.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-ITM 3.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3, 3.0 Megapixel -10% 2.710.000đ 2.439.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3, 3.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5, 3.0 Megapixel -10% 2.900.000đ 2.610.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT5, 3.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3 3.0 Megapixel -10% 2.650.000đ 2.385.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3 3.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z 3.0 Megapixel -10% 4.260.000đ 3.834.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z 3.0 Megapixel
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z 3.0 Megapixel -10% 4.130.000đ 3.717.000đ
Camera HD-TVI HIKVISION DS-2CE56F7T-IT3Z 3.0 Megapixel
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH 2.0 Megapixel 7.360.000đ
Camera HDTVI HIKVISION DS-2CE16D9T-AIRAZH 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE5123TI-A 1.0 Megapixel -10% 15.170.000đ 13.653.000đ
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE5123TI-A 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE5123TI-A 1.0 Megapixel -10% 18.070.000đ 16.263.000đ
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE5123TI-A 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE7123TI 1.0 Megapixel 18.070.000đ
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE7123TI 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE7230TI-A 2.0 Megapixel -10% 22.580.000đ 20.322.000đ
Camera HD-TVI Speed Dome HIKVISION DS-2AE7230TI-A 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-310TVI 1.0 Megapixel -10% 795.000đ 715.500đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-310TVI 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-313TVI 1.3 Megapixel 990.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-313TVI 1.3 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-314TVI 2.0 Megapixel -10% 1.300.000đ 1.170.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-314TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-115TVI 1.0 Megapixel -10% 1.400.000đ 1.260.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-115TVI 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-116TVI 2.0 Megapixel 1.600.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-116TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-117TVI 1.3 Megapixel -10% 1.200.000đ 1.080.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-117TVI 1.3 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-118TVI 2.0 Megapixel 1.400.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-118TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-111TVI 1.0 Megapixel -10% 1.600.000đ 1.440.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-111TVI 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-113TVI 2.0 Megapixel -10% 2.200.000đ 1.980.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-113TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-281TVI 1.3 Megapixel -10% 1.200.000đ 1.080.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-281TVI 1.3 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-282TVI 2.0 Megapixel 1.700.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-282TVI 2.0 Megapixel
Camera ngụy trang HD-TVI VANTECH VP-1005TVI 1.3 Megapixel 1.200.000đ
Camera ngụy trang HD-TVI VANTECH VP-1005TVI 1.3 Megapixel
Camera ngụy trang HD-TVI VANTECH VP-1006TVI 2.0 Megapixel 1.200.000đ
Camera ngụy trang HD-TVI VANTECH VP-1006TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-1133TVI 2.0 Megapixel 1.600.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-1133TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-315TVI 1.3 Megapixel -10% 1.200.000đ 1.080.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-315TVI 1.3 Megapixel
Camera HDTVI VANTECH VP-317TVI 1.3 Megapixel -10% 1.300.000đ 1.170.000đ
Camera HDTVI VANTECH VP-317TVI 1.3 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-316TVI 2.0 Megapixel 1.600.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-316TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-318TVI 2.0 Megapixel 1.800.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-318TVI 2.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-150TVI 1.0 Megapixel -10% 9.900.000đ 8.910.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-150TVI 1.0 Megapixel
Camera HD-TVI VANTECH VP-157TVI 1.3 Megapixel 1.400.000đ
Camera HD-TVI VANTECH VP-157TVI 1.3 Megapixel

Camera Quan Sát

   

   

   

   

   

   

   

Đầu ghi hình

   

   

Độ Phân Giải Camera

   

   

   

   

   

   

   

Loại Camera

   

   

   

   

Hãng Sản Xuất

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Xuất xứ

   

   

   

   

   

   

   

   

Chú ý

   

Chính hãng

   


CHÚNG TÔI CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng đa dạng phong phú.
  • Luôn luôn giá rẻ & khuyến mại không ngừng.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng uy tín.


Văn phòng TP.HCM

Địa chỉ: 205 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp - TP.HCM

Tel: (08) 625 625 94 - 0913.82.49.94 - 0967.82.49.94

Email: SieuViet@giaiphapanninh.vn

Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 18h00 (Tất cả các ngày trong tuần)

Văn phòng 2

Vui lòng liên hệ để hợp tác kinh doanh
Tel: 0913.82.49.94 Mr.Hiệp

 

Văn phòng 3

Vui lòng liên hệ để hợp tác kinh doanh
Tel: 0913.82.49.94 Mr.Hiệp

 

Chúng tôi trên mạng xã hội

       


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây