SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

-28%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera Dome full HD 2.0MP HIKVISION

6,000,000  4,300,000 
-10%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera Dome full HD 2.0MP HIKVISION

6,000,000  5,400,000 
-28%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera thân full HD 2.0MP HIKVISION

6,000,000  4,300,000 
-33%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera thân full HD 2.0MP HIKVISION

8,000,000  5,400,000 
-18%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera Dome full HD 2.0MP VANTECH

6,000,000  4,900,000 
-29%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera Dome full HD 2.0MP VANTECH

8,500,000  6,000,000 
-18%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera thân full HD 2.0MP VANTECH

6,000,000  4,900,000 
-29%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera thân full HD 2.0MP VANTECH

8,500,000  6,000,000 

SẢN PHẨM MỚI

-28%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera Dome full HD 2.0MP HIKVISION

6,000,000  4,300,000 
-10%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera Dome full HD 2.0MP HIKVISION

6,000,000  5,400,000 
-28%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera thân full HD 2.0MP HIKVISION

6,000,000  4,300,000 
-33%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera thân full HD 2.0MP HIKVISION

8,000,000  5,400,000 
-18%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera Dome full HD 2.0MP VANTECH

6,000,000  4,900,000 
-29%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera Dome full HD 2.0MP VANTECH

8,500,000  6,000,000 
-18%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 2 camera thân full HD 2.0MP VANTECH

6,000,000  4,900,000 
-29%

Trọn bộ camera quan sát

Bộ 4 camera thân full HD 2.0MP VANTECH

8,500,000  6,000,000